Brf Solklippans historia

ladda ned

Tillbaka till förstasidan

Om Brf Solklippan

Historik

John Mattsson Byggnadsbolag bildade den 16 november 1992 bostadsrättsföreningen Solklippan med styrelsemedlemmar från företaget. Brf uppdrog åt JM att bygga två hus på en tomträtt i kvarteret Klokryparen 4. Brf. Solklippan registrerades vid länsstyrelsen för Östergötlands län, med säte för styrelsen i Linköping. Styrelsen bestod under de första åren av tre ledamöter. Brf  började sälja andelar i föreningen 1994. Husen skulle stå klara för inflyttning våren 1995, men inflyttningen skedde i mitten av juli 1995.

Årsstämma för 1994 avhölls i november 1995, då ny styrelse utsågs med medlemmar ur föreningen. JM stöttade under den första tiden genom att en JM-anställd ingick i styrelsen. Vid årsstämman 1997 fick Brf Solklippan en styrelse med fem ordinarie och fyra suppleanter.

Ekonomi

När föreningen tog över fastigheterna i november 1995 hade vi lån på på 28,8 mkr med en ränta på 11,45 %. Fram till hösten 2005 hade föreningen amorterat skulden till 26,4 mkr. Föreningen beslöt då att medlemmarna skulle gå in med ytterligare 11,5 mkr; ett s.k. kapitaltillskott. Skulden  amorterades då till 14,9 mkr. Därefter amorterades ingenting fram till 2008.

Efter kapitaltillskottet 2005 sänktes avgifterna med ca 30 %. Sedan 2005, på 12 år, har avgifterna inte höjts.

Föreningens skuld har sedan 2008 amorterats ytterligare. Skulden uppgick i februari 2017 till 11,6  mkr. Alla fyra lånen är placerade i SWEDBANK och räntan har av styrelsen sedan 2010 förhandlats ner tre gånger. Räntan på alla lånen var 0,46 % i februari 2017. Tack vare den låga räntan har vi inte behövt höja avgifterna. Främst de kommunala avgifterna har nu ökat markant så att vi varje år överväger att höja avgifterna. Ökar räntan och om vi misslyckas att rekrytera för att bemanna vår internförvaltning måste vi omgående höja avgiften.

Förvaltning

Föreningen har från start 1995 förvaltats internt. Det innebär att fem-sex av våra medlemmar mot viss ersättning sköter både den administrativa och tekniska  förvaltningen. Offerter från förvaltningsföretag har inhämtats vid flera tillfällen och visar att förvaltningskostnaden skulle, om tjänsterna köptes, öka med upp till 400.000 kr per år.

Vår förenings förvaltning leds av styrelsen och står på tre ben:

  • Adminstrativ förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning

Styrelsen

Styrelsens arbete regleras i Bostadsrättslagen och av föreningens stadgar.

Styrelsen styr i sin tur förvaltningen. Styrelsen planerar och genomför åtta styrelsemöten, årsstämman och eventuell extra stämma varje år. Styrelsens medlemmar leder de bägge städdagarna. Styrelsen ansvarar för alla myndighetskontakter såsom med kommunens miljöförvaltning, stadskontoret, Boverket och Skattemyndigheten.

Styrelsen ansvarar även för alla överlåtelser av medlemskap, godkänner och intervjuar nya medlemmar, handhar pappersexercisen, har viss jourberedskap, svarar för information skriftligt till medlemmarna 8-10 gånger per år och ansvarar för styrning av förvaltningen, beslutar om andrahandsuthyrningar samt måste t.o.m. bära personligt ansvar för vissa beslut.

Styrelsens hela arvode är f.n. ett prisbasbelopp eller 44 400 kr att fördela mellan styrelsens fyra medlemmar, tre suppleanter och valberedningens två personer. Bostadsrätterna rekommenderar f.n. ett belopp till styrelsen om ett till två basbelopp.

Adminstrativ och teknisk och förvaltning

Den administrativa förvaltningen handlar t.ex. om att sköta det lagstadgade medlemsregistret, anslå information, handha uthyrningar av parkeringsplatser, kallförråd och av träfflokalen samt utlåningen av bastun. Årsredovisningen  utgör en del av den adminsitrativa förvaltningen. Förvaltningen av husens nycklar ingår här.

Den tekniska förvaltningen omfattar underhåll och förbättringar av våra hus och mark samt reparationer. Enklare reparationer, elarbete och löpande åtgärder gör vi själva.

I den tekniska förvaltningen ingår också att förnya och förhandla avtal med entreprenörerna, 25 st, allt från bredband, TV, snöröjning till översyn av hissar och service av undercentralen.

I den tekniska förvaltningen ingår även inköp av förbrukningsartiklar för städning, trädgård m.m.

Ekonomisk förvaltning

Föreningen har sedan start anlitat en extern redovisningsbyrå, BEJO AB. Byrån  svarar för att föra in avgifterna och andra mindre poster i redovisningen och upprättar bl.a. resultat- och balansräkning . Revisorn kontollerar vår ekonomi och upprättar en revisionsberättelse.

%d bloggare gillar detta: