Stadgar, praktisk vägledning och ordningsregler

ladda ned

Tillbaka till förstasidan

Praktisk vägledning och ordningsregler

Det är viktigt att alla är medvetna om vad som gäller i vår förening.

Balkong inkl. parabolantenn

Mattor och sängkläder får inte skakas över balkongräcket. Blomlådor hängs på insidan av balkongräcket (Gäller ej markplan).

Parabolantenn får endast installeras inom egen balkong. Ingen del får sticka ut över balkongräcket. Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen. Paraboltallrik med större diameter än 1,10 m kräver bygglov från Stockholms Stad (Kommun). Paraboler får inte sättas upp utanför fönster, på husets ytterväggar, på takytor etc. Paraboler får placeras på stadigt fundament på balkongens golv eller fästas på balkongstång som spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål. 

Reglerna ovan styrks av hovrättsbeslut, Se nätet Brf  Riddarsporren 24, Policy för paraboler.

Övernattningslägenhet 121/ Träfflokal/ Bastu

Ansvarig för träfflokalen är i första hand: Karin Wahlberg (lgh 123)
i  andra hand: Per Lundell (lgh 212)
Jan-Gunnar Isberg (lgh 141)
                                             och i tredje hand: Någon annan i styrelsen.

Alla medlemmar i föreningen kan boka lokalen upp till max 10 dagar inom en 30-dagarsperiod.

Den, som bokar träfflokalen, ansvarar för att lokalen lämnas städad och blir  ersättningsskyldig, om något går sönder. Medlem, som hyr lokalen, är också ansvarig för att brf Solklippans stadgar och trivselregler följs. Endast bostadshavare, som bor i föreningens hus, kan boka lokalen och bastun.

Lokalen:

  • Gemensamhetsutrymme med komplett kök        
  • Bäddsoffa för 2 personer + 2 hopfällbara gästsängar
  • Matbord för ca 8 personer
  • Bredbandsuppkoppling  + TV
  • Två duschar
  • Handikappanpassad toalett
  • Bastu
  • Altan

Lokalen är rökfri.

Pris: 300 kr / dygn (12.00 – 12.00)

Bokning

1.Markera den dag/dagar du vill boka. Notera ditt lägenhetsnummer.

2,Vid bokning av bastun: lägenhetsnummer + ”bastu”

3.Om inget annat bestäms, lägger träfflokalsansvarig nyckeln i ditt                       postfack.

4.Om inget annat bestäms, lägger du efter vistelsen nyckel och betalning i    träfflokalsansvarigs postfack. Du får en kvittens via postfacket.

5.Avbokning måste ske 48 timmar innan bokning påbörjats, annars ska hyra betalas för första dygnet.

Bastun

Bastun är tillgänglig, om lägenheten inte är bokad och om nyckelansvarig finns tillgänglig, vilket inte kan garanteras. Bastubad är gratis och ska noteras på bokningslistan. Nyckeln hämtas hos nyckelansvarig och återlämnas omedelbart efter bastubad och städning, om inget annat bestäms.

Vid utflyttning

Städa, diska mm enligt den instruktion, som finns på dörren inne i lokalen. Lämna helt enkelt lokalen så som du vill få den.

Om något saknas eller är trasigt

Om något är sönder, när du tar över lokalen, går sönder under tiden eller något saknas – kontakta ansvarig eller någon i styrelsen eller lägg ett meddelande föreningens fack i ingång 40.

Skulle något extraordinärt inträffa, kan bokning behöva hävas.

Tvättstuga

Tvättstugan finns på plan 2, Nathorstvägen 38

Tidbokning görs på tvättstugans bokningstavla.

Bostadsrättshavaren ansvarar själv för bokningscylinder (sitter parkerad under bokningstavlan) och nyckel. Vid förlust av nyckel eller cylinder tar medlemmen själv kontakt med låssmed. Det är viktigt att markera med cylindern och att ta bort den efter avslutad tvätt.

Tvättpass alla dagar

Pass 1   07.00-10.00

Pass 2   10.00-13.00

Pass 3   13.00-16.00

Pass 4   16.00-19.00

Pass 5   19.00-22.00

Den, som har bokat tid, har rätt till hela tvättstugan och samtliga maskiner hela sin tvättid.

Den, som inte påbörjat sin tvättid inom 30 minuter och inte på annat sätt tydligt markerat att man kommer senare, har förverkat sin tid.

Städning

Se instruktioner i tvättstugan. Det är viktigt att alla filter i torktumlare och torkskåp rengörs efter användning.

Bredband

Företaget Ownit är vår bredbandsleverantör. Anslutning till bredband och bredbandstelefoni sker av varje bostadsrättshavare genom Ownit kundservice och tecknande av avtal.

TV

Vår TV-leverantör är Telenor. Basutbudet 17 analoga kanaler ingår i avgiften för lägenheten. TV-sändningarna levereras genom antennuttaget. Varje bostadsrättshavare kan därutöver för egen kostnad, teckna ett kompletterande avtal med Telenor, få en box, fler digitala  kanaler.

Cykel- och barnvagnsförråd

Ett förråd finns i vardera hus 38 och hus 40. Förråden är trånga  och ska bara användas för cyklar och barnvagnar i bruk. Sådana som inte har använts det senaste halvåret ska tas bort. Bostadsrättshavarens möjlighet är att köra till Östberga återvinning alternativt placera i eget källarförråd eller i ett förhyrt vindsförråd.

Flaskor och tidningar  

Kan slängas i avsedda sopkärl i förrådet utanför port 40 mot gatan. Dessa kärl är inte avsedda för några andra sopor.

Grovsopor

Grovsopor kan lämnas i soprum, ingång hus 40 innanför porten. Här finns kärl för grövre sopor som trä, förpackningar, plaster; förpackningar viks ihop. I övrigt finns kärl för  glödlampor, lysrör, elektronik, små batterier  och endast detta. Metall, burkar, farligt gods, bilbatterier, färgrester, lim,  lösningsmedel m.m. ska köras till Östberga återvinningstation.

Gästparkering

Plats nr 18, övre parkeringen, utanför port 40
Hantverkare anlitade av styrelsen prioriteras. Därutöver kan medlemmar hyra platsen vid tillfälliga behov.
Kontakta i första hand Gunnar Isberg och i andra hand Karin Wahlberg samt under juni, juli och augusti
den i styrelsen, som ansvarar för uthyrningen av lgh 121.
Den som hyr platsen får parkeringstillstånd samt bomnyckel.
Om medlem, som hyr lgh 121 under september till maj önskar ha parkeringsplatsen kontaktas Gunnar
Isberg, alternativt Karin Wahlberg eftersom platsen då kan ha utlovats till hantverkare.
Kostnad 30 kr per dag/tillfälle.

Felanmälan allmänna utrymmen

Vid fel i allmänna utrymmen som t.ex. dörrar, lås, lampor, fönster i trapphus, tvättmaskiner, träfflokalen, trädgård och parkeringar ska felanmälan läggas i föreningens brevlåda hus 40. Blanketter finns i respektive port.

Fel i lägenheten

Åtgärdas av respektive bostadsrättshavare. Vid större fel ska styrelsen informeras/kontaktas.

Fjärrvärme

Fortum levererar fjärrvärmen

Förråd

Ett källarförråd hör till varje lägenhet. Vindskontor på kallvind kan dessutom hyras av föreningen genom föreningems ordförande. Förvaring av tillhörigheter i förråd sker på bostadsrättsinnehavarens egen risk.

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa. Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstilllägg för alla bostadsrättshavare (alla lägenheter).

Alla bostadsrättshavare måste teckna en egen hemförsäkring.

Grillning

Grillning är inte tillåten på balkonger utan får endast ske med elgrill på eller i anslutning till uteplats.

Informationsblad

Informationsbladet Solnytt kommer ut ca åtta gånger per år.

Lägenhetsnumrering

Vid interna ärenden samt i kontakt med Bejo används det tresiffriga numret. Vid kontakter med myndigheter används det i Lantmäteriets lägenhetsregister fyrsiffriga numret tillsammans med gatuadressen. Numren finns anslagna i portarna och är inskrivna i medlemsförteckningen.

Ombyggnad i lägenhet

Mycket är tillåtet. Det finns dock vissa begränsningar såsom ventilation, stamledningar, bärande väggar, våtrum m.m. Kontakta därför styrelsen innan ombyggnad igångsätts. Material som inte används vid ombyggnad ska borttransporteras genom bostadsrätthavarens försorg.

Parkeringsplats

Föreningen har 16 parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare varav fyra längs Nathorstvägen och 12 med infart från Palandergatan. Parkeringsplatserna är inte kopplade till lägenheter utan kan hyras separat. Kontakta föreningens ordförande vid önskemål (köplats).

Portkod

Portkoderna byts varje år eller flera gånger per år. Lämna inte ut portkoden till okända. T.ex. möt i stället pizza- och andra leverantörer nere i porten.

Ventilation

Lägenheterna ventileras genom tilluft bakom elementen och frånluft i ventilationsdonen över spisen och i badrummet. Frånluften sugs sedan ut genom fläkt på vinden. Annan fläkt får därför absolut inte monteras in över spisen då tryckbalansen kan rubbas och os tränga ut hos grannarna.

Nycklar

Ordförande är nyckelansvarig och den ende inom föreningen som kan beställa nya nycklar och byten av låscylinder till patentlåset, system CKS 452

Patentnyckeln ASSA CKS till lägenheten är mycket värdefull. Den passar till samtliga portar och alla gemensamma utrymmen frånsett träfflokalen. Säkerheten för bostadsrättshavarna går först. Borttappad eller stulen patentnyckel ska omedelbart anmälas av berörd bostadsrättshavare till nyckelansvarig. Härvid sker cylinderbyte och fyra nya nycklar tillverkas.  Bostadsrättshavaren ska stå för kostnaden.

Bortappad nyckel till bommen nedre parkeringen betalas av bostadsrättshavaren.

Övriga nycklar som disponeras av alla bostadsrättshavare är niotillhållarlåset i egen dörr, nyckel till eget postfack och nyckel och lås för bokning av tvättstuga. Respektive bostadsrättshavare svarar själv för att ersätta nycklar och lås.

%d bloggare gillar detta: