Kallelse till årsstämma

25/3 2021 klockan 19.00 bjuder styrelsen in bostadsrättsföreningens medlemmar till årsstämma. Mer information kommer i början av 2021. Inför mötet delas följande information ut i era brevlådor: Förslag till dagordning Fullmaktsblankett för röstning och närvaro av ombud Anmälan om deltagande vid stämman och till efterföljande samkväm Årsredovisningen för år 2020 Välkomna! Med vänliga hälsningarStyrelsen, medFortsätt läsa ”Kallelse till årsstämma”